Vacature 'Jurist'Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is een ISO – gecertificeerde zorginstelling die zich reeds 123 jaar verdienstelijk heeft gemaakt binnen de geestelijke gezondheidszorg in Suriname. Het PCS biedt gespecialiseerde en evidence – based zorg aan mensen met ernstige psychiatrische en psychosociale problematiek waarvan het behandelaanbod bestaat uit een transmurale, ambulante en klinische zorgverlening.

Voor het versterken van ons team zijn wij op zoek naar één:

Jurist
De jurist is verantwoordelijk voor het adviseren van de directie en het management bij juridische vraagstukken, vertaalt die naar beleidsniveau en geeft juridische ondersteuning bij specifieke cases.

Hoofdtaken:
1. Behandelt juridische vraagstukken voor de organisatie, toetst deze aan de vigerende Surinaamse wet- en regelgeving;
2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid, procedures en regelingen op het juridisch vakgebied;
3. Toetst juridische vraagstukken op precedentwerking en gevolgen voor de bedrijfsvoering, ontwikkelt naar aanleiding hiervan beleid en adviseert de directie over de juridische haalbaarheid van ingenomen standpunten hieromtrent
4. Behandelt casuïstiek, treedt op als vertegenwoordiger of gemachtigde van de organisatie bij bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures tegen de organisatie;
5. Treedt, op verzoek van de directie of de organisatie, in diverse in- en externe overlegvormen;
6. Stelt allerhande overeenkomsten op die betrekking hebben op enige verhouding met de organisatie en monitort deze (contractenbeheer);
7. Is het aanspreekpunt ten aanzien van juridische/inhoudelijke vragen;
8. Verzorgt voorlichting en advies aan de organisatie over kaderstelling, procedures en de uitvoering van wetgeving;
9. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.


Profiel
In het bezit zijn van een Doctoraal/Master graad in desbetreffende richting;
Tenminste 5 jaren relevante werkervaring in soortgelijke functie;
Actuele kennis betreffende het aansprakelijkheidsrecht, het contractenrecht, de Personeelswet en Arbeidswetgeving;
In staat zijn zaken snel op te pakken en te doorgronden;
Proactieve houding;
Organisatie- en omgevingssensitiviteit.

Wat bieden wij?
Een salaris en andere arbeidsvoorwaarden conform de vigerende regels;
Een leerrijke en dynamische werkomgeving.

Belangstelling?
Voor verdere informatie over de functie kunt u contact opnemen met
de afdeling HRM op het nummer 477190 toestel 295 / 317. Omgevingsanalyse, assessment, medische en psychologisch onderzoek maken deel uit van de selectie activiteiten.
Uw sollicitatiebrief met uw CV kunt u richten aan de Algemeen directeur, drs. R. Jadnanansing aan de Letitia Vriesdelaan 1-3, Paramaribo of via email op [email protected] tot uiterlijk 20 oktober 2018.
Terug naar vacatures