Stage
Wij zijn een “teaching hospital” en leiden voortdurend mensen op. Als enig Psychiatrisch ziekenhuis lopen alle artsen die hun opleiding in Suriname volgen stage bij PCS.

Het verzoek voor een stage voor buitenlandse stagiaires wordt rechtstreeks of via de school aan het Psychiatrisch Centrum Suriname gericht. Er dient vaak hiervoor een contract van de school ondertekend te worden. De stagiaire krijgt per email een stagecontract van het PCS toegestuurd welke hij/zij moet tekenen en retourneren. Dit contract omvat de stage afspraken en de stage kosten die hiermee gepaard gaan. De stagekosten voor niet verpleegkundige studenten zijn 50 euro per week. Verder worden de huisregels, de kledingsvoorschriften en andere afspraken met de student telefonisch of per mail besproken. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de stagiaire rust bij de Verpleegkundig of Medisch Directeur.

Onze verwachtingen
Alle stagiaires bij PCS zijn verbonden aan bepaalde ethische codes. Voordat u aan uw stage begint worden er hierover afspraken gemaakt.

Evaluatie
Na uw stage wordt gevraagd om een evaluatie formulier in te vullen. Op basis hiervan kunnen we nagaan wat we eventueel moeten doen om de begeleiding van onze stagiaires te verbeteren.

Downloads
Procedure registratie van diplomas voor buitenlandse verplegenden (SNB)