Rabindranath Khoen khoen - Arts

Rabindranath Khoen khoen
Rabindranath Khoen khoen, arts
ďZuster roep die patiŽnt van zonet weer voor me, ik moet zijn longen nog beluisteren. Ik heb dat nagelaten en mijn geweten begint me aan te klagenĒ, dit zijn de woorden van de arts Khoenkhoen die plots ons gesprek afbreekt omdat zijn geweten hem aanklaagt.

Een uitblinker in zijn vak - Ik heb geen privť leven, mijn werk is mijn levenVerginia Becker, die op de poli van drs. Khoen khoen werkt laat de patiŽnt, die inmiddels al helemaal buiten de poort is, weer terugroepen. ďZo een arts heb ik nog nooit gezien. Hij is een heel bewogen man hoorĒ, zegt ze. ďIn het begin was ik een beetje huiverig om met hem te komen werken. Mensen zeggen vaak dat hij ruw en onbeleefd is, maar dat is niet waar hoor. Hij is een heel lieve man,Ē aldus zr. Bekker die intussen al drie jaar met de arts samen werkt. De dokter geeft als reactie hierop aan dat hij soms bewust een beetje ruw tot sommige patiŽnten praat omdat hij naar het niveau van de patiŽnten moet gaan om hen bepaalde zaken duidelijk te maken.

Concentratie vermindering in de zorg
De zaalarts werkt al 13 jaren in het PCS en is onlangs gehuldigd voor zijn trouwe dienst. Hij is vader van een dochter en een zoon die het heel goed doen. Zijn zoon zit op de medische faculteit en zal spoedig in zijn voetsporen treden, zijn dochter zit op de middelbare school. Drs. Khoen khoen wilde vanaf zijn jeugd arts worden en werd enorm gestimuleerd door zijn familie omdat, zoals hij dat zelf zegt, een heel slimme jongen was. Vermeldenswaard is dat hij zijn studie zelf heeft bekostigd, hij was dus een werkende student. De dokter zegt dat hij veel op het veld werkt en van mening is dat er ďconcentratie verminderingĒ is bij het gros van het personeel bij uitoefening van hun taken. Hij illustreert dit aan de hand van een incident: ďEen patiŽnt komt huilend vertellen dat hij is bestolen. Ik vraag het hoofd van de afdeling om deze zaak te onderzoeken en terug naar mij te rapporteren. Wanneer ik uiteindelijk zelf bel om te vragen wat ervan terecht is gekomen, hoor ik dat de verantwoordelijke er nog niet aan toe is gekomen.Ē Dit is volgens de arts maar een van de vele voorbeelden.

Massala doks
ďIk heb geen privť leven, mijn werk is mijn levenĒ, antwoord de zaalarts op de vraag hoe het hem lukt om zijn privť en werk gescheiden te houden. Zijn hobby is koken en hij experimenteert vaker met allerlei gerechten. Zijn  lievelingsgerecht en specialiteit is massala doks. Om dit te bekrachtigen wijst hij naar een pakje massala op zijn bureau dat is gewikkeld in een plastic zak. Ik wordt ook uitgenodigd op de eerstvolgende cook- out op het voetbalveld, zodat ik kan smullen van zijn massala doks. We zien dr. Khoen khoen ook vaak op het voetbalveld, hij voetbalt graag maar doet dat meer om in beweging te blijven.

Medisch- ethisch gedeelte belangrijker dan financiŽn
Behalve in het PCS, is dr. Khoen khoen ook arts van het Bureau Dak en Thuislozen (BDT) en de KLM, een bezige bij dus. Hij heeft door zijn werk in het PCS en BDT veel ervaring met verslaafden en kan vaak een verslaving zien aankomen bij bepaalde psychiatrische patiŽnten. Voor deze arts komt het medisch ethisch gedeelte van zijn werk op de eerste plaats, dan pas volgt het financieel gedeelte. ďIk heb een eed afgelegd en mijn geweten begint me aan te klagen wanneer ik bijvoorbeeld een patiŽnt niet volledig heb onderzochtĒ, zegt de arts. Ook zr. Bekker kan hierover meer vertellen. ďIk mag geen enkele patiŽnt wegsturen, als hij er niet is moet ik een andere arts vragen om de patiŽnt te behandelen. Als ik geen arts kan vinden moet ik hem bellen en dan komt hij toch voor die ene patiŽnt. Hij heeft echt nooit verlof. Hij is echt iemand die van zijn vak houdĒ, zegt de poli zuster. Als hij iemand verkeerd bejegend biedt hij makkelijk zijn verontschuldigen aan, wist de zuster ons nog te verklappen.


Hoogtepunten
  • Als werkstudent in het RKZ heeft hij 15 jaar geleden, dankzij zijn goede contactuele eigenschappen, 40 personen een gratis en perfect verzorgde reis naar de Blanche Marie Vallen bezorgd. Dit alles zonder een cent te betalen
  • De geboorte van zijn twee kinderen
  • Het betrekken van zijn eigen huis
  • KLM-arts worden

Goochelen
Een andere hobby van dr. Khoen khoen is goochelen. Deze hobby is nog in ontwikkeling omdat de dokter nog in de leer is. Hij liet mij en enkele andere personeel leden genieten van enkele zeer indrukwekkende goocheltrucjes. Bij een van de trucjes lukte het hem om op wonderbaarlijke wijze de naam van de interviewer met as op zijn arm te schijven, rara hoe kan dat? Hij belooft een show te geven zodra hij alle kunstjes onder de knie heeft. Ik denk dat wij allemaal uitkijken naar die dag.
 

Terug naar testimonials