Kenneth Blijd - Inkoper

Kenneth Blijd
Met uitzondering van de afdelingen Automatisering, Technische Dienst en Elektra doet hij de inkopen (soms deels) van alle overige afdelingen in de instelling. Voor alle reguliere (dagelijkse) inkopen doet men een aanvraag via het Magazijn.

Kwaliteit is voor mij belangrijk


Periodiek worden de aanvragen via de Directeur opgestuurd naar de afdeling Inkoop. Aanvragen voor niet reguliere inkopen gaan direct naar de wnd. Algemeen Directeur voor goedkeuring. “Dan ga ik op pad en bekijk bij diverse bedrijven het product. Ik let op standaarden. “Het beleid van de Directie bepaald het budget, op basis daarvan zoek ik de beste kwaliteit uit. Dat is voor mij belangrijk.” Blijd werkt in de regel met vaste leveranciers. De ervaring leert dat deze bedrijven producten leveren van goede kwaliteit. Moet bij andere zaken worden ingekocht, dan wordt ook gelet op deze standaard. Er moet altijd eerst van zeker drie bedrijven een offerte worden opgevraagd. Dat is de regel, waaraan elke inkoper zich dient te houden. En dan hoeft het niet eens zo te zijn dat de bestelling wordt geplaatst bij het bedrijf met het laagste bod. Kwaliteit geeft steeds de doorslag bij welke zaak wordt ingekocht.

Uiteraard wordt Blijd ook geconfronteerd met problemen bij zijn werk. Over deze, zoals hij ze noemt “interne zaken” wijdt hij liever niet uit. “Problemen zijn er in alle jobs. De vraag is hoe los je die op.” Met een goede planning probeert Blijd deze problemen te voorkomen. Daarom is een gedegen voorbereiding hem bijna heilig. “Ik probeer altijd volgens een schema te werken en ik probeer me er ook aan te houden. Anders hoef je het niet te doen.”

Bij velen oogt Blijd als strengen nors. Iemand die nooit plezier maakt. “Nee hoor, zo ben ik echt niet”, antwoordt hij als PCS Intern hem met deze opmerking confronteert. “Misschien zie ik er van buiten zo uit. Maar dat is het niet. Ik houd juist van plezier”, zegt hij glimlachend. Dat hij op het werk zo serieus is, komt volgens hem, doordat hij plezier en werk gescheiden kan en wil houden. Blijd is niet getrouwd. Met zijn partner is hij gezegend met twee zonen van 11 en 6 jaar. Hoewel hij al een veteraan is, neemt sport nog steeds een zeer belangrijke plaats in zijn dagelijkse leven. Hij speelt nog actief veteranenvoetbal op het veld en in de zaal.In zijn actieve sportloopbaan heeft hij gevoetbald in de hoofd- en eerste klasse van de SVB.

Blijd is in 2000 in dienst getreden bij het PCS als inkoper. Momenteel is hij de enige persoon op ‘zijn’ afdeling. “Mijn streven is om het steeds beter te doen. En efficiënter natuurlijk.” Een van zijn grote wensen is om nog een persoon op de afdeling te hebben. Niet alleen omdat de werkzaamheden meer zijn geworden, het opnemen van vrije dagen en verlof kan dan makkelijker. Dan hij werknemer is van een psychiatrisch ziekenhuis deert hem niet. Hij kan zich aanpassen in elke situatie, waar hij ook zou werken. Ook hij gelooft dat de drempel om het PCS te bezoeken, hoewel iets lager, de burgerij nog parten speelt. “Die barričre zal altijd blijven bestaan. Maar men moet de burgerij blijven inprenten wat het PCS is en wat men daadwerkelijk in de instelling doet. Dit proces moet nog tot volle wasdom komen.

Voorlichting alleen helpt niet altijd, stelt Blijd. Hij is daarom verheugt dat de instelling een positieve metamorfose ondergaat, onder meer voor wat de infrastructuur betreft. “Naar buiten toe werkt dat ook heel goed. Verbetering van de infrastructuur draagt al bij aan een positiever beeld van hoe de burgerij naar het ziekenhuis kijkt. Voor de volgende ‘woorden’ heeft Blijd de volgende invulling:
• Sport: “Is me ding”
• Politiek: “Kan me ermee bezig houden”
• Milieu: “Beter mee omgaan”
• Vrouwen: “Ik val niet op mannen”
• PCS: “ Is in opmars”-.

Terug naar testimonials