Depressie

Teneergeslagen of depressief?
Terneergeslagen en ellendig voelt elk mens zich weleens. Vreemd zijn die gevoelens niet. Het zit een mens immers niet altijd mee. Conflicten op het werk of thuis, zakken voor je examen of het stuklopen van je relatie, het kunnen allemaal redenen zijn voor een sombere bui. Meestal trekt zo een stemming vanzelf weg. Bij andere mensen verdwijnen die gevoelens niet zomaar. Zij hebben weken of maanden last van somberheid. Ze voelen zich tot weinig in staat en hebben nergens meer echt plezier in. Deze mensen lijden aan een depressie.

Dat gevoel is niet altijd even zwaar. Het hoeft ook een gewoon functioneren niet in de weg te staan. Maar voor bepaalde mensen is het hele leven vrijwel voortdurend verdrietig en leeg. Zo een lichte vorm van depressie, die vaak over een langere periode aanhoudt, wordt dysthymie genoemd.

Achtergronden
Soms voelen mensen zich depressief zonder enige aanwijsbare “redenen’’. De gevoelens kunnen dan (mede) veroorzaakt worden door processen in de hersenen, dan zijn er dus ook biologische oorzaken in het spel. De meeste depressies worden veroorzaakt door een combinatie van psychische, sociale en biologische factoren.

Bij sommige mensen worden de perioden van somberheid en gebrek aan activiteit afgewisseld door tijden waarin ze juist buitengewoon actief, opgewonden en overdreven vrolijk zijn. Dan is er sprake van een manische depressie.

Verschijnselen
Behalve met somberheid kunnen depressies met allerlei verschijnselen gepaard gaan. Lichamelijke processen kunnen verstoord raken of op een laag pitje komen te staan. Zo hebben veel depressieve mensen last van slaapproblemen, ze kunnen moeilijk in slaap komen of worden juist heel vroeg wakker, hebben een slechte eetlust en vermageren. De zin in sex (libido) verdwijnt. Anderen kunnen hun bed juist niet uitkomen en hebben voortdurend slaap. Verder kunnen depressieve mensen zich meestal niet zo goed concentreren of zich dingen herinneren. Een besluit nemen is voor hen vaak een lastige opgave. Ze kunnen zich angstig en wanhopig voelen. Soms vinden ze dan dat het leven geen zin meer heeft. Bij iemand met een manische depressie zijn de verschijnselen in een manische periode juist tegenovergesteld. Deze mensen hebben dan een overmaat aan energie en zijn overactief. Daardoor komen manisch-depressieve mensen soms in moeilijkheden.

Bij velen uit de depressie zich vooral in lichamelijke klachten zoals pijnen, abnormale lichamelijke sensaties en onrust.

Zelfmoordgedrag (Suïcide)

De wanhoop, angsten en radeloosheid kunnen zo hoog oplopen dat sommige mensen het idee krijgen om een einde aan hun leven te maken. Soms loopt men langere perioden met dit idee rond, maar het is ook mogelijk dat de radeloosheid plotseling zo groot is dat men impulsief tot zelfbeschadigend gedrag kan overgaan.

Hulp zoeken
Enkele tips die kunnen helpen om wegzakken in een depressie tegen te gaan:
-      Blijf niet alleen zitten met uw sombere gevoelens, maar zoek afleiding.
-      Leg uw probleem aan iemand voor, het uiten hiervan kan een hele opluchting betekenen.
-      Fietsen, wandelen, werken in de tuin en sporten kunnen helpen u minder somber te maken en zorgen ervoor dat de energie blijft stromen. Breng uzelf niet in situaties waarin genieten een ‘’must’’ is, als u dat op dat op dat moment niet kunt. Daar wordt u alleen maar treuriger van. Als een depressie langer dan 1 of 2 maanden duurt, is het aan te raden hulp te zoeken of uw huisarts te raadplegen, ook al kost dat u moeite.

Depressies zijn veelal goed te behandelen
Dat kan met gesprek- of psychotherapie. Deze hulp kan worden gecombineerd met een behandeling met anti-depressieve medicijnen. Deze zijn niet verslavend. Soms kunnen ter overbrugging kalmering- of slaapmiddelen worden voorgeschreven.

Psychische Stabiliteit- Altijd!
Geestelijke Gezondheidszorg Belangrijker dan u beseft
.


Terug naar stoornissen