../data/sfeerplaatje/front.gif

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is een gespecialiseerd diensten- en opleidingscentrum welke beschikt over 300 opname bedden en 6 poliklinieken. Het PCS biedt zorg aan mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek en is het enige psychiatrisch ziekenhuis in Suriname. Het behandel (zorg) aanbod is een combinatie van klinische en ambulante zorgverlening.

Ons zorgaanbod
Onze zorg is als volgt georganiseerd:
 • Ambulante zorg via onze poliklinieken, de Sociaal Psychiatrische Dienst, Dagactiviteitencentrum en het Bureau Alcohol en Drugs.
 • Intramurale psychiatrische en/of verslavingszorg op een van onze 12 klinische afdelingen.
 • Tussenvoorzieningen: semi- beschermd Wonen (Srefidensi), Thriftshop, Cybercafe & Bibliotheek

Ambulante psychiatrisch zorg
 • Poliklinische Psychiatrische Zorg (kortdurende psycho- therapeutische en medicamenteuze behandeling) op een van onze poliklinieken.
 • Psychologisch onderzoek & Behandeling
 • Dagbehandelingen op ons Dagactiviteiten Centrum
 • Korte Eclectische Psychotherapie (KEP) voor Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)
 • Crisishulplijn 114: 1x 24 uur telefonische hulpverlening
 • De Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD):
  - Depotpoli: Verstrekking van depo- medicatie aan patiënten
  - Acute Ophaaldienst: Ophalen van psychiatrisch gedecompenseerde patiënten
  - Psychosociale hulpverlening
  - Outreachend werk: extramurale behandeling & begeleiding van patiënten (psycho-educatie, resocialisatie etc.)
  - Crisisopvang (opzetfase)

Intramurale psychiatrische zorg
Wij hebben de volgende klinische afdelingen:
 • Opname-, Observatie en Behandelafdeling Vrouwen (OOBV)
 • Opname-, Observatie en Behandelafdeling Mannen (OOBM)
 • Onrustige Chronische Afdeling Vrouwen (“Kolibrie”)
 • Onrustige Chronische Afdeling Mannen (“Paloeloe”)
 • Rustige Chronische Afdeling Vrouwen (“Pasensie”)
 • Rustige Chronische Afdeling Mannen (“Spanmakandra”)
 • Geriatrische Afdeling Mannen (“Mannen Geriatrie”)
 • Geriatrische Afdeling Vrouwen (“Vrouwen Geriatrie”)
 • Kinderpaviljoen (“KP”)
 • Dubbele Diagnose “Srefi Jepi”

Verslavingszorg
 • Detoxificatie Kliniek
  Intramurale Ontwenningskliniek voor mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan alcohol, drugs & medicijnen.
 • Polikliniek Verslavingszorg
  Ambulante Hulpverlening voor mensen die alcohol & drugsverslavingsproblemen hebben.