Het Psychiatrisch Centrum Suriname is bezig met onderzoek naar alcoholgebruik, angst en depressieve klachten in Suriname. In dit onderzoek wordt het voorkomen van problematisch alcoholgebruik, angstklachten en depressieve klachten in Nickerie en in Paramaribo onderzocht.

E- Mental Health
Wij bieden u de unieke mogelijkheid om mee te doen aan de zelfhulp module “online zelfhulp” via e-mental health”. 
Click hier voor toegang tot het online zelfhulp portaal voor alcohol.

De doelstellingen van het project zijn:
1.      Wetenschappelijke gegevens over het voorkomen en de ernst van drie veelvoorkomende stoornissen in Nickerie en in Paramaribo, en een onderlinge vergelijking tussen de epidemiologie in deze twee gebieden.
2.      Het implementeren en evalueren van toegankelijke e-mental health zelfhulpprogramma’s (via internet) gericht op adolescenten en volwassenen met alcohol-en of depressieproblematiek in een ruraal (Nickerie) en stedelijk gebied (Paramaribo)