Algemene Identificatie Gegevens
Naam: Psychiatrisch Centrum Suriname
Verkorte Naam: PCS  
Adres: L. Vriesdelaan 1-3, Paramaribo
Land: Suriname
Telefoonnummer: (597) 477190
Fax: (597) 477072
Email adres: [email protected]

Missie
Het PCS is de toonaangevende bieder van laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in Suriname ter bevordering van het welzijn van de samenleving.

Visie

Het PCS wil binnen vijf jaar een topreferentiekliniek zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Suriname.

Kernwaarden
Het PCS draagt de volgende kernwaarden hoog in haar vaandel:
  1. Integriteit: wij gaan confidentieel om met bedrijfsinformatie en zijn eerlijk tegenover onze cliŽnten, toeleveranciers, medewerkers, dienstverleners, overheid en samenleving waar wij deel van uitmaken.
  2. Teamwork: wij werken samen in vertrouwen, harmonie en gelijkwaardigheid, met respect en waardering voor elkaar waarbij wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen.
  3. Klantgerichtheid: wij bieden onze cliŽnten hoogwaardige kwalitatieve diensten op maat waar ze aanspraak op maken.
  4. Passie & Commitment: wij bieden geestelijke gezondheidszorg met toegewijde mensen.
  5. Professionaliteit: wij leveren topprestaties door voortdurend onze kennis, vaardigheden, kwaliteit en attitude te ontwikkelen en verbeteren.
Directie
Algemeen Directeur: drs. Dayasankar Mathoera
wnd. Medisch Directeur: drs. Rudi Dwarkasing
Verpleegkundig Directeur: Herman Jintie, MSc.


Toezicht Houdend Orgaan
Voorzitter: mevr. J. Johns- Christopher
Leden:
- dhr. I. Kalaykhan
- mevr. drs. D. Stijnberg
- dhr. mr. H. Wekker
- dhr. H. Blijd