PCS organiseert Retraite ter bespreking van de toekomst van PCS

14 maart 2019
Mediator Roy Rijger tijdens zijn presentatie over succes van de organisatie tijdens de Retraite van PCS
Mediator Roy Rijger tijdens zijn presentatie over succes van de organisatie tijdens de Retraite van PCS

De directie van het Psychiatrisch Centrum Suriname heeft in samenwerking met de Vakgroep Psychiatrie een Retraite georganiseerd op donderdag 14 maart 2019 in de University Guesthouse. Directie, medici, staf en leidinggevenden trokken zich terug om van gedachten te wisselen over de rol van PCS in de geestelijke gezondheidszorg en de richting die PCS wenst op te gaan in de komende jaren, 2020 – 2025. De Retraite werd gemedieerd door de heer Roy Rijger, fiscalist en organisatiedeskundige.

Er werden gedurende de Retraite diverse presentaties verzorgd gevolgd door discussies en kritische beschouwingen. De Algemeen Directeur van PCS, drs. Raj Jadnanansing, die sedert zijn aantreden op 02 oktober 2018 ontwikkelingsvisie voor PCS opperde, gaf in zijn presentatie aan waarom PCS als organisatie zou moeten veranderen tegen de achtergrond van een steeds veranderende zorglandschap. “Verandering is de enige constante”, stelt Jadnanansing die vraag opwierp in hoeverre het huidig behandel- en zorgbeleid aangepast zou moeten worden gezien de maatschappelijke realiteit. Volgens wnd. Medisch Directeur, drs. Rudi Dwarkasing, is er een discrepantie tussen de vraag en de zorg die geboden wordt in de psychiatrie als gekeken wordt naar de ziektebeelden die evident zijn binnen de samenleving. Het bevolkingsonderzoek dat werd uitgevoerd door PCS in 2015 wees uit dat depressie en angststoornissen voor respectievelijk 17% en 19% voorkwamen in Paramaribo, waarbij een treatment gap werd geconstateerd van 15%, omdat mensen geen hulp zochten voor hun psychische aandoening. Dwarkasing gaf verder aan dat ambulantisering van de zorg en community-based approaches de huidige trends zijn binnen de psychiatrie, maar zal er een mind shift op gang gebracht moeten worden. Ook de rol van de verpleging binnen psychiatrische zorgverlening zal een transitie moeten maken, omdat psychiatrische patiënten een andere zorgaanpak behoeven, zoals stimulering van zelfzorg, empathie, intensief contact en begeleiding. De verpleging speelt volgens de wnd. Verpleegkundig Directeur, mw. Sabrina Rootharam, ook een belangrijke rol binnen de psychiatrische zorgverlening.

Het succes van een organisatie in een transitieproces wordt mede bepaald door een goed uitgewerkt veranderingstraject, betrokkenheid van alle stakeholders, communicatie, leiderschap en attitude. Rijger gaf te kennen dat verandering niet overhaast geschiedt, maar er stappen zijn die ondernomen moeten worden alvorens er sprake kan zijn van een succesvolle transitie. Deze Retraite is de eerste aanzet in dit proces en vormt de basis om verder te werken aan de nieuwe richting die PCS wenst op te gaan. “PCS ligt nu op de operatietafel en zijn jullie de chirurgen”, aldus Rijger. Er zal in de komende periode in werkgroepen gewerkt worden om ideeën verder uit te werken, waarna een volgende Retraite gepland zal worden. Uiteindelijk is het de bedoeling om een nieuw beleidsplan 2020-2025 te ontwikkelen voor het PCS in het kader van de geestelijke gezondheidszorg.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws