Opening Spoedeisende Psychiatrie

2 oktober 2018

“Een unicum voor Suriname”, zo typeert drs. Rudi Dwarkasing, wnd. Medisch Directeur van het PCS, de opening van de dienst Spoedeisende Psychiatrie. De onthuling en symbolische opening van deze dienst geschiedde door de minister Elias en de nieuwbakken Algemeen Directeur, drs. Jadnanansing. De dienst draaide reeds drie maanden pilot en is gehuisvest in de oude kantineruimte van de Poliklinieken. Volgens Dwarkasing kunnen vanuit deze dienst interventies gepleegd worden bij cliënten in hun thuissituatie. Dit concept zal ertoe leiden dat het aantal ligdagen zullen dalen. Elias feliciteerde het PCS en de Surinaamse gemeenschap met de ingebruikname van deze spoedafdeling.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws