PCS verwelkomt nieuwe Algemeen Directeur, psycholoog Jadnanansing

2 oktober 2018
v.l.n.r. Minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine Elias, aantredende Algemeen Directeur PCS, drs. Raj Jadnanansing, voormalig Algemeen Directeur, drs. Dayasankar Mathoera en Voorzitter Toezichthoudend Orgaan PCS, drs. Jenny Johns-Christopher
v.l.n.r. Minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine Elias, aantredende Algemeen Directeur PCS, drs. Raj Jadnanansing, voormalig Algemeen Directeur, drs. Dayasankar Mathoera en Voorzitter Toezichthoudend Orgaan PCS, drs. Jenny Johns-Christopher

Op dinsdag 02 oktober 2018 vond in de garage van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) de officiële directie overdracht plaats van de instelling. De algehele directievoering van het PCS werd van de econoom, drs. Dayasankar Mathoera overgedragen naar de psycholoog, drs. Raj Jadnanansing.

Mathoera, die sedert 2008 zijn krachten heeft gegeven aan het PCS, werd in augustus 2008 door de minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine Elias gevraagd om zijn bijdrage te leveren bij het ’s Lands Hospitaal. In zijn toespraak naar het goed opgekomen publiek bestaande uit diverse notabelen en genodigden, gaf de minister aan zich bewust van te zijn dat het geen makkelijke opgave zou zijn om Mathoera over te halen om het PCS te verlaten vanwege zijn jarenlange betrekking bij de zorginstelling. Dat er in de samenwerking tussen de directie en het Toezichthoudend Orgaan PCS vaker meningsverschillen waren, schoof de voorzitter van het THO, drs. Jenny Johns-Christopher niet onder stoelen en banken. Echter, maakten deze verschillen in inzichten het werk uitdagend éen werd er steeds gewerkt aan het behalen van een gemeenschappelijk doel, namelijk het centraal stellen van de geestelijke gezondheidszorg in Suriname. Johns-Christopher bedankte Mathoera voor zijn inzet en memoreerde enkele van zijn verdiensten, zoals goedgekeurde jaarrekeningen, jaarplannen en begrotingen evenals de Kiwa-certificering.


Mathoera benadrukte in zijn toespraak klaar te zijn voor de nieuwe uitdaging waarbij hij een brede spectrum onder zijn beheer zal krijgen en kijkt hij tevreden terug naar de verschillende ontwikkelingen die teweeg zijn gebracht onder zijn bewind in PCS. Als een van zijn laatste handelingen mocht Mathoera de samenwerkingsovereenkomst tussen het PCS en de Stichting Regionale Gezondheidsdienst mede ondertekenen. Decentralisatie én de integratie van de geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijnszorg is een belangrijk streven van het PCS dat heeft geleid tot de totstandkoming van deze overeenkomst. Mathoera deed een beroep op minister Elias om binnen zijn departementsbegroting van 2019 na te gaan in hoeverre een budget vrijgemaakt kan worden voor de financiering van deze samenwerking.


“Werken in een psychiatrische instelling is een roeping”, aldus de nieuwbakken directeur, Raj Jadnanansing. PCS is voor Jadnanansing geen onbekend terrein gezien zijn dienstbetrekking in de instelling als (parttime) psycholoog. Jadnanansing bedankte de president en regering voor deze mogelijkheid om het roer over te nemen van het PCS. Voor de nieuwe directeur staan het bedrijfsbelang bovenop en zal hij regelmatig rondes doen op afdelingen en verbeteringen doorvoeren, evenals uitbreiding van de dienstverlening en continuering van de certificering. Van minister Elias kreeg Jadnanansing de opdracht om het PCS te transformeren naar een zelfvoorzienend bedrijf, decentraliseren van de diensten naar Marwina ziekenhuis en het overnemen van het Bureau Dak- en Thuislozen.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws