Minister Elias bezoekt het Psychiatrisch Centrum Suriname

2 oktober 2018
drs. Dayansankar Mathoera geeft een uiteenzetting van de ontwikkelingen binnen PCS tijdens het bezoek van de pas aangetreden Minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine Elias
drs. Dayansankar Mathoera geeft een uiteenzetting van de ontwikkelingen binnen PCS tijdens het bezoek van de pas aangetreden Minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine Elias

Op woensdag 11 april 2018 bracht de nieuwbakken minister van Volksgezondheid, dhr. Antoine een bezoek aan het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Nog geen 24uur daarvoor werd dhr. Elias beŽdigd en geÔnstalleerd door President DesirŤ Bouterse als minister van dit department.

Minister Elias is geen onbekende in de gezondheidssector. Als algemeen directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft de heer Elias tussen 2012 en 2018 op geeigende wijze een bijdrage geleverd aan de gezondheidssector in Suriname, maar in het bijzonder de Nickeriaanse gemeenschap. Als directeur van het MMC heeft Elias op meerdere momenten een bezoek gebracht aan het PCS, hetzij formeel als informeel, dus is PCS geen onbekend terrein voor de minister. Tijdens het bezoek werd de minister vergezeld van zijn directieteam bestaande uit mw. drs. Maureen van Dijk-Wijngaarde en mw. Edith Moore-Tillon, MPH respectievelijk directeur en onderdirecteur van het ministerie. De delegatie kreeg een rondleiding door het PCS van de algemeen directeur, drs. Dayasankar Mathoera, de wnd. Medisch Directeur, drs. Vincent Lumsden en zr. Niermalawatie Jethoe van de Verplegingsdienst.

Mathoera is zeer ingenomen met het feit dat de minister ervoor heeft gekozen het PCS als eerste dienstonderdeel van zijn ministerie te bezoeken. De minister benadrukt hiermee zijn commitment aan de geestelijke gezondheidszorg in Suriname, volgens Mathoera. De minister benadrukte zijn voornemens om meteen over te gaan tot het ondernemen van actie, hetgeen ook door hem werd aangehaald na zijn beŽdiging. De minister zegde ook toe extra aandacht te zullen besteden aan de positie van verpleegkundigen in Suriname.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws