Delegatie ‘s Lands Hospitaal komt ‘afkijken’ bij PCS

17 november 2017

Een delegatie van het ’s Lands Hospitaal (LH) onder leiding van de Algemeen Directeur, drs. William Deel, bracht op 17 november 2017 een benchmarkingsbezoek aan het PCS in het kader van de behaalde ISO-certificering 9001:2015. De delegatie werd ontvangen in de Conference Room van PCS alwaar zij een presentatie kreeg van de kwaliteitsmanager, Indira Madhuban, ondersteund door drs. Dayasankar Mathoera (Algemeen Directeur PCS) en de Kwaliteitsunit.

Doel bezoek De delegatie van LH wenste geïnformeerd te worden over het certificeringstraject welke het PCS heeft doorlopen. Het voor- en natraject, evenals het geheel auditproces. Voorts was zij geïnteresseerd in de wijze waarop de cliënten en patiënten betrokken werden in dit certificeringstraject. Volgens Deel is het vooralsnog niet de bedoeling van het LH om over te gaan tot certificering. Voor hem is het van belang dat het werk kwalitatief, efficiënt en adequaat wordt uitgevoerd.  Dit bezoek was volgens de directeur een goed moment “om af te kijken van het PCS”. Presentatie De kwaliteitsmanager, mw. Madhuban, ging tijdens haar presentatie breedvoerig in op het certificeringstraject van het PCS. Zij haalde hierbij aan dat het allemaal begon tijdens een informatiesessie op het ministerie van Handel & Industrie, waarna de directie van het PCS besloot de aanmeldingsprocedure voor certificering op te starten. Voorts werd aan de delegatie voorgehouden welke voorbereidingen het PCS zelf moest treffen om te voldoen aan de criteria voor certificering; vanaf het opleiden van kwaliteitsmanagers en collecteren van documentatie tot het benaderen van certificeringsbedrijven. Tijdens de presentatie werden er ook praktische voorbeelden gegeven over de verschillende aspecten van het auditproces, waarbij dhr. Mathoera indien nodig nader uitleg verschafte. Discussie De delegatie participeerde actief mee in de presentatie, waarbij ook de praktische zaken vanuit LH werden bekeken en er optimaal aan kennisuitwisseling werd gedaan. De bezoekers zijn het PCS dankbaar voor het arrangeren van het benchmarkingsbezoek en de uiteenzetting over het certificeringstraject. De tien personen tellende delegatie van LH bestond verder uit de Verpleegkundig Directeur, mw. Suze Holband, stafleden en overige functionarissen. Het PCS werd vertegenwoordigd door haar couterparts. Beide directeuren hebben de optie van het lopen van een snuffelstage aangeboden aan de aanwezige functionarissen. De delegatie was zeer onder de indruk van de inspanningen en resultaten van het PCS.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws