PCS organiseert Kunst- en Talenten Expo 2017

6 oktober 2017
Verschillende producten die door cliŽnten van het PCS vervaardigd zijn, waren te bezichtigen en werden ten verkoop aangeboden tijdens de Kunst- en Talenten Expo welke werd gehouden vanaf 4 tot en met 6 oktober 2017 in het PCS.
Verschillende producten die door cliŽnten van het PCS vervaardigd zijn, waren te bezichtigen en werden ten verkoop aangeboden tijdens de Kunst- en Talenten Expo welke werd gehouden vanaf 4 tot en met 6 oktober 2017 in het PCS.

Het Psychiatrisch Centrum Suriname herdacht op zondag 1 oktober 2017 zijn 122-jarig bestaan in Suriname. Als enige ziekeninstelling belast met de geestelijke gezondheidszorg, heeft het PCS zich verdienstelijk gemaakt naar de Surinaamse gemeenschap toe middels de specialistische behandeling en begeleiding van personen die te maken hebben met ťťn of meerdere psychiatrische, psychosociale en/of verslavingsproblemen. Daarnaast heeft het PCS zich gecommitteerd aan het verbeteren van de kwaliteit van zijn dienstverlening en zorg. Dit vertaalt zich in het onlangs behalen van de nieuwe ISO-norm, 9001:2015-certificering.


Resocialisatie Het behandelen en begeleiden van psychiatrische en/of verslaafde patiŽnten bestaat niet alleen uit het toedienen van medicatie en opname in de instelling, zoals de misconceptie thans nog leeft onder vele onder de samenleving. Het PCS implementeert een zorgbeleid, waarbij resocialisatie van eminent belang is. Het is de bedoeling dat personen die lijden aan een (ernstig) psychisch probleem terug worden geplaatst in de samenleving waar zij een normaal levensbestaan kunnen hebben. Het Dagactiviteitencentrum (Dagcentrum) is een voorziening welke het PCS heeft geschapen voor patiŽnten ťn cliŽnten om zijn resocialisatiebeleid te realiseren. Zij worden gestimuleerd om hun creativiteit tot uiting te brengen en daarbij diverse activiteiten te ontplooien. Het hebben van een psychisch of verslavingsprobleem betekent nimmer dat men geen normaal leven kan leiden!
Kunst & Talenten Expo Promotie van mental health onder alle lagen van de samenleving blijft een belangrijk doel dat wordt nagestreefd door het PCS overeenkomstig het Nationaal Mental Health Plan 2015-2020. Mede in dit kader, evenals haar 122 jarig bestaan en de herdenking van World Mental Health Day op 10 oktober 2017, organiseerde het PCS van 4 t/m 6 oktober 2017 een Kunst & Talenten Expo in de hal van de Poliklinieken.

Deze expo werd gebruikt als een platform voor de promotie en het vergroten van het bewustzijn over de geestelijke gezondheidszorg. Het thema was: ĎMental Health in the Workplaceí, overeenkomstig met het thema van World Mental Health Day. PatiŽnten en cliŽnten van het PCS en Stichting Ypsilon werden in de gelegenheid gesteld om hun kunsten en talenten ten toon te stellen. Ronald Boldewijn, cliŽnt van PCS, vervaardigde een aantal inspirerende schilderijen. Het maken van schilderwerken is voor Bollie, zoals hij ook wordt genoemd, een uitlaatklep voor het omgaan met zijn aandoening. Verder hebben de heren van de zorgafdeling Langdurige Zorg Mannen onder begeleiding van dhr. Charles Kartosentono leuke bankwerken en damborden vervaardigd voor de expo.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws