PCS brengt hulde aan de B-Verpleegkundigen

10 mei 2017
Drs. Rudi Dwarkasing, wnd. Algemeen Directeur overhandigd een award aan gewezen Verpleegkundig Directeur, tevens B-Verpleegkundige Georgette Tsizi Yu Tom-Wong Swie San.
Drs. Rudi Dwarkasing, wnd. Algemeen Directeur overhandigd een award aan gewezen Verpleegkundig Directeur, tevens B-Verpleegkundige Georgette Tsizi Yu Tom-Wong Swie San.

PARAMARIBO ̶ Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft op woensdag 10 mei 2017 hulde gebracht aan 82 Bijzondere (B)-Verpleegkundigen die zich jarenlang hebben ingezet voor de psychiatrische zorgverlening in Suriname.

De Directie heeft gemeend om met de pensionering van de laatste B-verpleegkundige op 1 januari 2017 in combinatie met de Dag der Verpleging op waardige wijze dank en hulde te brengen aan deze bijzondere groep van gezondheidswerkers en burgers van Suriname. Dit initiatief is afkomstig van de Verpleegkundig Directeur van PCS, dhr. Herman Jintie, die aangaf dat vanaf 1953  opleiders van mening waren dat de professionele verzorging van personen met een psychiatrisch probleem toevertrouwd moest worden aan gediplomeerde B-Verpleegkundigen. Deze B-Verpleegkundigen hebben vanaf het begin van hun carriŤre met alles dat zij in vermogen hadden, hun kennis en vaardigheden toegepast binnen ťn buiten de grenzen van Suriname. Dit geschiedde vaak onder zeer erbarmelijke toestanden en omstandigheden. Vůůr de oprichting van het EFS College Covab, werden alle verpleegkundigen die belast waren met de psychiatrische hulpverlening opgeleid door het PCS. Volgens dokter Michel Saouma, gewezen Algemeen Directeur van PCS, was er haast geen aandacht voor deze groep verpleegkundigen. In die jaren deden de B-Verpleegkundigen meer dan slechts patiŽnten verplegen. Gewezen Verpleegkundig Directeur en gepensioneerde van PCS, br. Seijmonson, gaf een schets van de situatie van toen. De verpleegkundigen deden ook huishoudelijke werkzaamheden, zoals het schoonmaken van de afdelingen. De hoofden van de Verplegingsdienst hadden ook de leiding over de Wasserij, Huishoudelijke Dienst, Keuken, enzovoort. Voormalig Verpleegkundig Directeur, zr. Tsizi Yu Tom-Wong Swie San, is blij dat verpleegkundigen nu worden getraind in het omgaan met agressieve patiŽnten, omdat dit toen ontbrak en men op eigen wijze moest met deze patiŽnten. De gepensioneerden waren onder de indruk en content met deze avond. Velen hebben elkaar na jaren weer ontmoet. Allen ontvingen een certificaat als blijk van waardering en erkenning voor hun verdiensten in PCS. De avond werd gevuld met een muzikaal optreden van Ruth Nortan en een voordracht van Obed Kanape.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws