PCS opent nieuwe GGZ-unit Nickerie

12 april 2017
Het Psychiatrisch Centrum Suriname heeft op 12 april haar nieuwe GGZ-unit in Nickerie gepresenteerd aan het publiek.
Het Psychiatrisch Centrum Suriname heeft op 12 april haar nieuwe GGZ-unit in Nickerie gepresenteerd aan het publiek.

PARAMARIBO - Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft woensdag de opening verricht van haar nieuwe Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)-unit in Nieuw-Nickerie, aan de Waterloostraat. PCS Algemeen Directeur Dayasankar Mathoera zegt dat deze unit gebruikt zal worden als centraal aansturingspunt, om op maat gesneden zorg te bieden. Dat zal geschieden in samenwerking met andere gezondheidsinstellingen die opereren in Nickerie en omgeving.

Mathoera concludeert op basis van het bevolkingsonderzoek naar angst, drepessie, alcohol en middelenmisbruik dat het PCS in 2016 uitvoerde in het district, dat er een grote behoefte is aan betere en gedecentraliseerde geestelijke gezondheidszorg. PCS tracht met haar inspanningen depressie en angststoornissen te voorkomen en daarmee suïcide te verminderen. Ook aan het terugbrengen van het middelenmisbruik zal er gewerkt worden. Rudi Dwarkasing Medisch Directeur van PCS zegt dat de decentralisatie en integratie van de ggz gebaseerd is op het nationaal mental health plan van het Ministerie van Volksgezondheid. Er zullen in deze unit geen opnames plaatsvinden.
Samenwerking
Het PCS heeft dit project gerealiseerd in samenwerking met het Lachmipersad Streeksziekenhuis Nickerie (LMSZN) en Arkin. De verschillende actoren ondersteunen, hiermee de gedachtegang om ook in het rijstdistrict te voorzien in de behoefte van de gemeenschap, wanneer het gaat om GGZ. De nieuwe GGZ-unit is grotendeels gefinancierd door middelen verkregen van sponsors. Ook de directeur van de Nationale Ontwikkeling Bank, Wonnie Boedhoe, heeft in dit kader meegeholpen om financierders te intresseren.
Behoefte
Antoinne Elias, Algemeen Directeur van het LMSZN, zegt dat zijn instelling een missie met Nederlandse psychologen uitvoert, welke afloopt in juli dit jaar. “Ik denk dat het tijd is dat PCS en onze eigen surinamers dat gaan overnemen. Nickerie heeft echt behoefte aan een psycholoog.” Dick Veluwenkamp, lid van raadbestuur van Arkin, een Nederlandse geestelijke gezondheidsorganisatie. “Arkin en PCS een belangrijke overeenkomst hebben. Het begeleiden van deze kwetsbare mensen, die pech in hun leven hebben gehad.” Ook hij is er voorstander van dat de zorg zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk van de samenleving wordt gebracht. “Ik hoop dat we over drie jaar met zijn allen kunnen zeggen dat er goede resultaten hier zijn geleverd. Minder depressie. Minder suicide en minder verslaving.”

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws