PCS neemt “Eigi Du” officieel in gebruik

22 februari 2017
De onthulling van het plakkaat, welke is verricht door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid, Dayasankar Mathoera, Algemeen Directeur van het PCS, ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk en Gregory Villeneuve, directeur van het AFD-project.
De onthulling van het plakkaat, welke is verricht door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid, Dayasankar Mathoera, Algemeen Directeur van het PCS, ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk en Gregory Villeneuve, directeur van het AFD-project.

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft op 21 februari 2017 het nieuwe gerenoveerd patiënten gebouw, “Eigi Du”, waarin de afdeling Langdurige Zorg Vrouwen is ondergebracht, officieel in gebruik genomen.

De cliënten hebben middels zang en dans hun dankbaarheid geuit bij de feestelijke ingebruikname van het pand. Het toenmalige ‘Pasensi’ gebouw beschikt nu over een beddencapaciteit van tachtig. Daarnaast is het gebouw volledig gerenoveerd en voorzien van nieuw meubilair en apparatuur. In het behandelprogramma van deze zorgafdeling staat de verzelfstandiging en resocialisatie van onze chronische vrouwelijke patiënten centraal. Momenteel zijn er 56 vrouwelijke chronische patiënten ondergebracht.

Het project vindt haar oorsprong in 2008 en maakt deel uit van een plan in het kader van de renovatie en herinrichting van de zorgafdelingen van het PCS. Er zijn toen een aantal projectvoorstellen ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, waarna een selectie is gemaakt van de verschillende projectvoorstellen die vanuit diverse gezondheidsinstellingen in Suriname zijn ingediend. Het PCS kreeg voor dit project 592.800 Euro toegewezen in 2009. Dit bedrag maakte deel uit van vijftien miljoen Euro, welke beschikbaar werd gesteld door de AFD. De renovatiewerkzaamheden aan het gebouw zijn gestart in november 2014.

Realisatie

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid typeert de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Frankrijk als een van de beste als deel van Europa. Volgens de minister is de regering zich bewust van het belang van geestelijke gezondheid en heeft zich gecommitteerd aan de bescherming en verbetering van de gezondheid van de Surinaamse samenleving, en in het bijzonder de mentale gezondheid. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een National Mental Health Plan 2012-2016. Een van de hoofddoelen van dit Plan is de decentralisatie van de psychiatrische zorg, waarbij ook is opgenomen het ontwikkelen van basis geestelijke gezondheid behandelfaciliteiten. Met de opening van dit gebouw heeft het PCS volgens de minister bijgedragen een de realisatie van dit doel. Hij feliciteerde het PCS en de Surinaamse regering en bedankte de Agence Française de Développement (AFD) evenals de Franse Overheid voor het beschikbaar stellen van de lening ter realisatie van dit project.

Behandelprogramma

“Er is veel gerealiseerd om te komen tot de verbetering van de gezondheidszorg”, zegt Gregory Villeneuve, directeur van het AFD-project. Dit project maakt deel uit van een samenwerkingsprogramma tussen Suriname en Frankrijk. In dit verband is in 2009 vijftien miljoen Euro beschikbaar gesteld door AFD ten behoeve van de gezondheidssector in Suriname. Hij spreekt zijn lof uit over het behaalde resultaat van PCS. “Dit komt de mentale zorg ten goede. In het bijzonder de vrouwelijke cliënten.” De Algemeen Directeur van PCS, de heer Dayasankar Mathoera, zegt dat het programma voor deze cliënten uit zes fasen bestaat. Er wordt getracht de patiënten zoveel als mogelijk zelfstandig te laten functioneren, vandaar de benaming ‘Egi Du’. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij terug moeten kunnen bij hun familie.

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws