Doorlichting van Paramaribo door het PCS

20 januari 2017
Psychiater Randhir Nanda, lid van het onderzoeksteam van het PCS belicht het problematisch Alcoholgebruik dat is geconstateerd onder de onderzoekspopulatie.
Psychiater Randhir Nanda, lid van het onderzoeksteam van het PCS belicht het problematisch Alcoholgebruik dat is geconstateerd onder de onderzoekspopulatie.

‘Weinig personen met psychische klachten zoeken hulp of begeleiding’

Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) heeft in samenwerking met Arkin Amsterdam, in de vorm van een UTSN-project, bevolkingsonderzoek verricht in Nickerie en Paramaribo. Het bevolkingsonderzoek was allereerst gericht op de verzameling van epidemiologische gegevens betreffende het voorkomen van angst, depressie en middelengebruik. Daarnaast werd een internet-zelfhulplijn, ofwel E-Mental Health, voor depressie- en angstklachten en problematisch alcoholgebruik geïntroduceerd.

Onderzoeksteam

In de periode van 23 juli 2016 tot en met 17 augustus 2016 heeft de dataverzameling plaatsgevonden in de twaalf ressorten van het district Paramaribo, te weten Beekhuizen, Blauwgrond, Centrum Paramaribo, Flora, Latour, Livorno, Munder, Pontbuiten, Rainville, Tammenga, Weg naar Zee en Welgelegen. Hierbij hebben 23 universitaire studenten geassisteerd bij de dataverzameling onder supervisie van het onderzoeksteam, bestaande uit de psychiaters Rudi Dwarkasing (projectcoördinator), Vincent Lumsden, Randhir Nanda en de psychologen Raj Jadnanansing en Sheanen Danoe. Daarnaast hebben verschillende vertegenwoordigers van de district-commissariaten een eminente bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de dataverzameling.

Reultaten

In totaal hebben 1837 respondenten geparticipeerd aan het onderzoek, waarvan 58% vrouwen en 42% mannen, allen in de leeftijd van 16 tot 64 jaar. De data-analyse heeft uitgewezen dat de psychische klachten van angst, depressie en alcoholgebruik in zekere mate voorkomen in het district Paramaribo, hetgeen is gebleken onder alle ressorten en leeftijdsgroepen. Hierbij verschillen de resultaten niet dusdanig van de gemiddelde cijfers in de wereld, echter het aantal personen met psychische klachten dat hulp of begeleiding zoekt, is zorgwekkend.

E-Mental Health

Het is gebleken dat slechts circa drie procent van de 1837 respondenten hulp of begeleiding zoekt en/of ontvangt. “Als je alleen maar denkt aan het aantal personen met psychische klachten dan is dat veel te weinig”, aldus Lumsden. Het PCS wil hierin graag verandering brengen, door de gemeenschap te stimuleren om gebruik te maken van het online zelfprogramma, E-Mental Health. Daarom is gedurende het onderzoek dit online zelfhulpprogramma aan het publiek gepresenteerd. Psycholoog Jadnanansing, die ook betrokken is bij het onderzoek, geeft aan dat het onlineprogramma een goede uitkomst is. Het nut ervan is in Europa reeds bewezen. “In Suriname heeft het ook kansen van slagen gezien de digitale en technologische ontwikkelingen die de samenleving ondergaat. Tot nu toe is er een handjevol personen dat het programma doorloopt”. Er zijn op dag basis gemiddeld zeven hits, personen die de website bezoeken. Psycholoog Danoe benadrukt de faciliterende rol die E-Mental Health kan spelen binnen de geestelijke gezondheidszorg, mede vanwege de internetbeschikbaarheid, de laagdrempeligheid, de anonimiteit en het feit dat de E-Mental Health modules gratis zijn. Uit het onderzoeksresultaat is gebleken dat ongeveer 80% van de onderzochten gebruik maakt van internet, waarvan meer dan 60% dagelijks gebruik maakt van het internet. Vooralsnog wordt met E-Mental Health aandacht besteed aan problematisch alcohol en angst- en depressieklachten. “Het is handig en simpel in gebruik. Je zult wekelijks je inbox moeten checken om te zien welke mails of opdrachten je hebt gehad. Het programma is er voor informatie en eenvoudige hulpverlening”, aldus Jadnanansing.

Bewustwording

Gelet op de laagdrempeligheid van het online programma worden personen tegemoetgekomen die (nog) weerhoudend zijn om persoonlijk te stappen naar de psycholoog of psychiater. Daarnaast kan het online programma ook worden geraadpleegd door familie, naasten en vrienden om meer informatie op te zoeken over de klachten. In dit kader speelt de bewustwording een belangrijke rol; Het behandelingssucces wordt vergroot, als ook de naasten weten hoe om te gaan met personen die psychische klachten ervaren. Naar aanleiding van het onderzoek kan worden gesteld dat de vroege detectie of signalering van psychische klachten van eminent belang is, vanwege de invloed die de klachten op langtermijn kunnen hebben op de gehele gezondheid, de kwaliteit van het leven, het sociaal en beroepsmatig functioneren van de desbetreffende persoon en diens naaste omgeving. “We willen dat de mensen tijdig behandeld worden”.
Bezoek: http://www.ehealth.sr/

Terug naar nieuws | Bekijk nieuws in het archief


Recent nieuws